Om Plastkrympning

Krympplastning är lätt att utföra och ger ett prydligt och rent intryck

Krympplastfolien är stark och motståndskraftig och ger ett effektivare skydd mot regn, snö, stormvindar och solens UV-strålning än vanlig täckning med presenning

Krympplastning är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till konventionell vintertäckning med täckställning och presenning eller dyrbar inomhusförvaring

I Sverige levereras ofta nya fritidsbåtar med ett transportskydd av krympplast

Krympplastfolien är mycket stark men lätt att laga om en reva skulle uppstå

Luftningsventiler ger bra genomventilation av båten för att minska risken för fuktskador

Vid behov kan särskild blixtlåsdörr monteras på krympplasten för att ge tillträde till båtens inre under vinterförvaring

Rätt genomförd krympplastning eliminerar risken för sådana nötningsskador som idag kan orsakas av en tung, smutsig och dåligt fastgjord presenning

En krympplastad båt tar mindre markyta i anspråk jämfört med konventionell täckställning och presenning

Krympplastning ger en enhetlig, professionell och tilltalande täckning av båten

Kan man plasta in annat än båtar?

Absolut! Allting som behöver väderskyddas går att plastkrympa och det finns exempel på helikoptrar, utemöbler, kajaker & kanoter, vattenscootrar, läckande rör, byggnadsställningar med mer. Är du osäker på om krympplast är rätt för ditt projekt får du gärna kontakta oss för rådgivning

Hur gör man?

Instruktion för inplastning av båt

Instruktion för  inplastning av byggställning

Självklart kan man plasta in det mesta enligt samma principer.