Väderskydd-ställningsplast till byggställningar vid fasadrenovering

Krympplast på fasad S-vall kopia

Intäckning med krympplast lämpar sig väl vid , blästring , målning, sanering, rivning, fasadrenovering, fönsterarbeten, murning och brandskador , det blir tätt, stabilt och tåligt.

Fördelar med krympplast jämfört med ’vanlig’ ställningsplast ?

 • passar bra i vindutsatta lägen eftersom tåligheten mot vind är stor.
 • kan användas när det inte finns en ställning, exv. limträkonstruktioner
 • fladdrar ej, ser snyggt och proffsigt ut.
 • när täckningen skall vara tät och inga ämnen tillåts läcka ut till omgivningen.
 • lätt att laga skador
 • lägre kostnader för service
 • minskar risken för vattenskador då täckningen blir tät.

Vill du ha personlig hjälp kring inplastning av fasader? Kontakta oss redan idag

När passar krympplast ?

 • möjliggör skarvlös intäckning av större objekt, ingen gräns uppåt för storlek på byggnad .
 • i vindutsatta lägen
 • vid täckning av tak
 • vid asbestsanering
 • när omgivningen behöver skyddas, tex. vid blästring eller tvättning i stadsmiljö.
 • när täckningen skall stå emot regn, snö och vind under en längre tid
 • när större objekt skall täckas in, broar etc.
 • vid tillfälliga förrådsbyggnader
 • när ingen ställning finns.
 • vid brandrisk, när det finns krav på flamskydd
 • som komplement till traditionell täckning exv. där det är svårt att komma åt , vid övergångar mellan tak och fasad etc-.

Är du ställningsbyggare och vill lära dig mer om plastkrympning?

Ställningsskolan

I samarbete med Ställningsskolan AB erbjuder vi nu en en-dags certifieringskurs i hur du använder krympplast på byggställningar. Kontakta oss om du vill veta mer.