Krympplast inom byggnadsindustrin

Intäckning med krympplast lämpar sig väl vid blästring, målning, sanering, rivning, fasadrenovering, fönsterarbeten, murning och brandskador, det blir tätt, stabilt och tåligt.

Fördelar med krympplast

 • krympplast ger lägre kostnader för tillsyn och underhåll
 • krympplast passar bra i vindutsatta lägen eftersom tåligheten mot vind är stor.
 • krympplast kan användas när ställning saknas, exv. limträkonstruktioner
 • krympplast fladdrar ej, ser snyggt och proffsigt ut.
 • när det ställs krav på att täckningen skall vara tät och inga ämnen tillåts läcka ut till omgivningen.
 • det är lätt att laga skador
 • minskar risken för vattenskador då täckningen blir tät.

När passar krympplast ?

 • möjliggör skarvlös intäckning av större objekt, ingen gräns uppåt för storlek på byggnad .
 • som väderskydd av tak
 • som ställningsplast
 • vid asbestsanering
 • som väderskydd vid fasadmålning
 • när omgivningen behöver skyddas, tex. vid blästring eller tvättning i stadsmiljö.
 • när täckningen skall stå emot regn, snö och vind under en längre tid
 • när större objekt skall täckas in, broar etc.
 • vid tillfälliga förrådsbyggnader
 • när ställning saknas.
 • vid brandrisk, när det finns krav på flamskydd
 • som komplement till traditionell täckning exv. där det är svårt att komma åt, vid övergångar mellan tak och fasad etc.

Några av våra produkter som är anpassade för byggindustrin

Kontakta oss