Krympplast inom byggnadsindustrin

Intäckning med krympplast lämpar sig väl vid blästring, målning, sanering, rivning, fasadrenovering, fönsterarbeten, murning och brandskador, det blir tätt, stabilt och tåligt.

Fördelar med krympplast 

 • krympplast ger lägre kostnader för tillsyn och underhåll
 • krympplast passar bra i vindutsatta lägen eftersom tåligheten mot vind är stor.
 • krympplast kan användas när ställning saknas, exv. limträkonstruktioner
 • krympplast fladdrar ej, ser snyggt och proffsigt ut.
 • när det ställs krav på att täckningen skall vara tät och inga ämnen tillåts läcka ut till omgivningen.
 • det är lätt att laga skador
 • minskar risken för vattenskador då täckningen blir tät.
 • När passar krympplast ?

  • möjliggör skarvlös intäckning av större objekt, ingen gräns uppåt för storlek på byggnad .
  • som väderskydd av tak
  • vid asbestsanering
  • när omgivningen behöver skyddas, tex. vid blästring eller tvättning i stadsmiljö.
  • när täckningen skall stå emot regn, snö och vind under en längre tid
  • när större objekt skall täckas in, broar etc.
  • vid tillfälliga förrådsbyggnader
  • när ställning saknas.
  • vid brandrisk, när det finns krav på flamskydd
  • som komplement till traditionell täckning exv. där det är svårt att komma åt , vid övergångar mellan tak och fasad etc-.

Kontakta oss redan idag

Några av våra produkter som är anpassade för byggindustrin